Naujienos

Balkono armavimo elementas šalčio tilto pašalinimui HALFEN HIT


 

Įrengiant gembinį balkoną pratęsus perdangos plokštę, plokštės ir sienos sandūros zonoje šiluminės izoliacijos sluoksnis pertraukiamas. Dėl to susidaro taip vadinami šalčio tilteliai, t. y. sandūros zonoje ant vidinio sienos paviršiaus temperatūra žemesnė.

 

Šalčio tilteliai ne tik padidina šilumos nuostolius, bet tuo pačiu padidina grybelių ant sienų susidarymo grėsmę. Kad dalinai išvengti šalčio tiltelių susidarymo, kompanija HALFEN pristato balkono armavimo elementas šalčio tilto pašalinimui HIT. Standartinis HIT elementų ilgis 0,25 m, 0,5 m ir 1 m.

 

halfen dokumentacija atsisiuntimui.jpg

 

Gembinių balkonų armavimo įdėtinės detalės yra reglamentuojamos harmonizuotu standartu EN 1090-1:2009+A1:2011 „Darbų, susijusių su plieninėmis ir aliumininėmis konstrukcijomis, atlikimas. 1 dalis. Konstrukcinių elementų atitikties įvertinimo reikalavimai“.

 

2014-07-01 baigėsi pereinamasis periodas šio harmonizuoto standarto įsigaliojimui, kada lygiagrečiai buvo galima taikyti nacionalinius reikalavimus. Nuo 2014 m. liepos mėn. visos gembinių balkonų armavimo įdėtinės detalės privalo turėti galiojantį Europos Techninį Liudijimą bei būti paženklintos CE ženklu.