Naujienos

Mūro sienų apsauga nuo kylančios kapiliarinės drėgmės


1. Aprašymas 

PC® Freez yra K-metilo silikoninis tirpalas vandens pagrindu, skirtas mūro sienų apdorojimui ir apsaugai nuo kylančios kapiliarinės drėgmės.
 
Apdorojimas pagrįstas kalio metilo silikono tirpalo difuzija. Techniškai kalbant, difuzija yra efektyviausias būdas įrengti vandenį atstumiančias ir apsaugančias nuo kylančios drėgmės sritis. Laipsniškas kapsulių tirpimas užtikrina vientisos vandenį atstumiančios srities formavimąsi. Kapiliarinis poveikis suteikia išsiskyrusiems silikatams galimybę patiems judėti natūraliomis kylančios drėgmės trajektorijomis ir nusėsti tiksliai tose vietose, kur drėgmės sustabdymas yra efektyviausias.
 
2. Pritaikymai
 
Ši sistema taikoma kaip atstumianti vandenį apsauga nuo kylančios drėgmės seno ir naujo mūro sienose.
 
3. Fizikinės savybės
 
 Kietųjų dalelių kiekis:                                           ± 8%
 Aktyviųjų dalelių kiekis:  ± 5%
 Tankis:  
 ± 1 g/ml
 Klampa (20°C):  
 ± 1 mPas  
 pH vertė:   
 ± 12.5
 Pliūpsnio temperatūra:  nėra
 Galiojimo laikotarpis:  2 metai nuo pagaminimo datos, sandėliuojant neatidarytuose ir   nepažeistuose įpakavimuose sausose patalpose, esant temperatūrai nuo +10°C iki +30°C

                                                                                                                                        

4. Įrengimo instrukcijos
    
Įdėti dėžutę (dėžutes) su PC® Freez į šaldymo kamerą mažiausiai prieš 72 valandas iki naudojimo pradžios ir laikyti tol, kol sušąla visos kapsulės. 
 
Visi pažeisti tinko sluoksniai turi būti pašalinami mažiausiai per vieną metrą nuo žemės paviršiaus ir mažiausiai 50 cm virš drėgmės lygio.
 
Mišinio siūlėse išgręžti skyles 110 mm intervalais ir tokiu gyliu, kad liktų 25 mm sienos storio.
Kapsulių įstatymas. Nuo kiekvienos kapsulės pašalinti įpakavimą. Švelniai įstumti sušalusį PC® Freez į išgręžtą skylę. Kai skylės gylis viršija 18 cm (standartinis kapsulės ilgis), įspraudžiama papildoma kapsulė iki skylė pilnai užpildoma.
  
Kai tik PC® Freez visiškai ištirpsta, kartoti šį procesą dar 3 kartus (turi būti atliekami 4 įrengimai).
4 PC® Freez įrengimai turi būti atlikti per 24 val.
Palikti išgręžtas skyles atviras 10 dienų, kad silikonų polimerizacija baigtų veikti. Po šio periodo išgręžtos skylės gali būti užpildomos hidroizoliaciniu mišiniu.
 
5. Įpakavimas
250 kapsulių dėžutė (kiekvienoje kapsulėje yra ± 45 ml PC® Freez).
 
6. Atsargumo priemonės ir saugumo rekomendacijos
 
·         Vengti PC® Freez sąlyčio su oda ir akimis.
·         Dėvėti atitinkamus drabužius, pirštines ir apsauginius akinius.
·         Esant sąlyčiui su oda: gausiai nuplauti vandeniu su muilu.
·         Esant sąlyčiui su akimis: kelias minutes gausiai praplauti švariu vandeniu. Kreiptis į gydytoją.
·         Daugiau informacijos rasite gaminio saugos duomenų lape.
 
7. Reikiamo kapsulių kiekio skaičiavimas
 
 1)      Sienos storis 
 = ….. cm
 2)      Skylės gylis  = 1) – 2.5 cm
 3)      Sušaldytų kapsulių skaičius / skylei 
 = 2) / 18 cm a)
 4)      Sušaldytų kapsulių skaičius / m  = 3) x 40 b)
 5)      Reikiamas bendras kapsulių skaičius  = 4) x L c)
                                                   
a) 1 sušaldytos kapsulės ilgis, cm
b) 1 m išgręžtų skylių skaičius, padaugintas iš apdorojimų skaičiaus
c) bendras sienos ilgis, m