Naujienos

Naujos AB AKSA 500 mm storio perdangos plokštės HCS500


AKSA perdangos plokste 500 mm.jpg

 

AB „Aksa“, domėdamasi naujausiomis gelžbetonio gaminių technologijomis, atkreipė dėmesį į tai, kad Vakarų Europoje ir Skandinavijoje projektuose sėkmingai taikomos 500 mm kiaurymėtos perdangos  plokštės, leidžiančios perdengti tarpatramius iki 21 m. Todėl, siekdama pasiūlyti  įvairesnes tarpatramių perdengimo ilgių galimybes, AB „Aksa“ pasiryžo investuoti į  500 mm aukščio perdangos plokščių gamybos technologinę įrangą – 2015 m.  lapkričio mėnesį Suomijos įmonės specialistai AB „Aksa“ Kauno gamykloje  sumontavo naują technologinę įrangą, kuria buvo sėkmingai pagamintos  bandomosios 500 mm perdangos plokščių partijos. Šių plokščių natūriniai stiprumo bandymai atlikti VGTU laboratorijoje – gauti faktiniai rezultatai viršijo projektinius  dydžius.

 

AB „Aksa“ rinkodaros direktoriaus Saulius Kvieska išskyrė ir ekonominius 500 mm. plokštės panaudojimo aspektus – kadangi TT perdangos plokščių pasiūla rinkoje nėra didelė, 500 mm. kiaurymėtoji perdangos plokštė leistų projektų vystytojams sutaupyti nemažas sumas, vertinant pagal perdengiamo ploto m2 kiekius. Yra ir dar vienas labai svarbus momentas – statybos greitis – statant didelius prekybos centrus ar parkingus, objekte dažnai reikalingi dideli perdengimo kiekiai.

 

Kaip minėta anksčiau, TT perdangos plokščių pasiūla rinkoje nėra didelė, todėl esant dideliam TT plokščių poreikiui objekte ar esant keliems objektams vienu metu, TT plokščių tiekimo terminai  gali gerokai prailginti bendrą objekto statybos grafiką. Tuo tarpu AB „Aksa“ nominalūs gamybos pajėgumai leidžia pagaminti apie 9000 m2 500 mm. kiaurymėtų perdangos plokščių per mėnesį.


Esant itin dideliems statybos projektams su dideliu perdengimo kiekiu, siekiant pagreitinti tiekimo terminus įdomiu variantu būtų panaudojimas abiejų tipų perdangos plokščių – tiek 500 mm. kiaurymėtų, tiek TT tipo – skirtingus plokščių tipus išdėliojant pagal atskiras ašis, zonas ar aukštus.Taip galima užtikrinti perdangos plokščių gamybą skirtingose technologinėse linijose ir greitesnius  tiekimo variantus. Būtent toks variantas yra pasirinktas vykdant „MEGA“ prekybos centro išplėtimo projektą. Nors „MEGA“ techniniam ir darbo projekte buvo numatytas tik TT plokščių  naudojimas (nes darant projektus 500 mm. perdangos plokščių pasiūlos Lietuvoje dar nebuvo),  tačiau spaudžiant projekto įgyvendinimo laikui vis dėl to buvo priimtas sprendimas dalį pastato perprojektuoti iš TT perdangos plokščių į 500 mm. kiaurymėtas perdangos plokštes –  todėl „MEGA“ prekybos centras bus pirmasis objektas Lietuvoje, kur bus panaudotos 500 mm.  kiaurymėtos perdangos plokštės.500 mm.  kiaurymėtų plokščių pagrindiniai teigiami aspektai – nebereikia didelės apimties suvirinimo darbų objekte (kaip kad pasirinkus alternatyvų sprendimą – TT plokštes, kurios tarpusavyje ir su rygeliais jungiamos per įdėtines detales), nereikia šių įdėtinių detalių tolimesnio dažymo ar kitokio antikorozinio padengimo, nebereikia itin brangaus įdėtinių detalių ugniaatsparinimo padengimo, mažesnis 500 mm. perdangos plokščių aukštis leidžia sutaupyti pastato aukštingumą arba geriau išnaudoti aukštį, nemažą teigiamą įtaką turi ir tai, kad  visumoje projektuotojams kiaurymėtos plokštės yra geriau pažįstamos, jų mazgai yra paprasteni ir įprasti. 500 mm storio perdangos plokštės tenkina galutiniame rezultate itin svarbius greito sumontavimo laiko bei ekonomiškumo kriterijus.


Geometrinės 500 mm storio perdangos plokščių charakteristikos:

AKSA perdangos plokstes 500 mm technines charakteristikos.jpg