Naujienos

Pirmasis pasyvus namas - Passivhaus Lietuvoje - VELOX!


Lietuva, Varenos raj., Panoros k.

Užsakovas - Pilnų namų bendruomenė. Projektuotojas - Mindaugas Dagys. Statytojas - UAB "Dzūkijos statyba" Pastato konstruktivas - Statybinę sistemą VELOX.

 

2012.04.12 d., po atliktų pastato bandymų ir matavimų, Passivhaus Institut (Rheinstraße 44/46 D-64283 Darmstad) išdavė sertifikatą, kad šis statinys atitinka aukščiausius reikalavimus,

keliamus tokiems pastatams. Kartu su sertifikatu išduota ir tai pažyminti speciali lentelė. Tokį sertifikatą (2012.04.12 dienai) turintis pastatas Lietuvoje yra pirmasis ir vienintelis .

 

2012 m. gegužės 18 d., Statybos produkcijos sertifikavimo centras pastatui išdavė Pastato A+ energetinio naudingumo sertifikatą. Toks sertifikatas Lietuvoje pirmasis,

Sertifikato Nr. GV-0404-0001. Energijos sąnaudos pastato šildymui (kWh/m2) įvedamos nuo 2012-02-01, įsigaliojus naujai STR 2.01.09:2005 "Pastatų energinis naudingumas.

Energinio naudingumo sertifikavimas" redakcijai, patvirtintai 2011-06-07 AM įsakymu Nr.D1-462. Pakeitimas taikomas tik naujai išduodamiems sertifikatams.Lietuva, Varenos r-s, Panoros k.