Telekomunikacijų, ryšių sistemosTelekomunikaciniai, ryšio kabeliai, jungtys
Duomenų perdavimo tinklų įranga
Optinių tinklų įranga
Telefoninio ryšio tinklų įranga
TV tinklų įranga
Telekomunkacinės įrangos instaliacinės medžiagos
Duomenų centro (serverinės) patalpos